ATATÜRK: Hep ve Daima

Bu eserimi Mustafa Kemal ATATÜRK’e ithaf ettim. Eser Senfonik Orkestra için bestelenmiştir. Eserin seslendirilmesi sırasındaki programa yazılacak olan program notu da ektedir. Bu blog yazısına eklenmiş olan ses dosyası eserin midi icrasıdır. Gerçek bir Senfonik Orkestras’nın seslendirmesi değildir.

Server ACİM – ATATÜRK: Hep ve Daima eseri hakkında program notu:

Eserin başlığı’nın “ATATÜRK: Hep ve Daima” olmasının nedenini şudur: Evet, ATA’mızı sonsuzluğa 10 Kasım 1938’de uğurladık ama biz sanatçılar onun muassır medeniyet yani çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşma ülküsüne ürettiklerimizle “HEP” ulaşmaya çalışıyoruz ve “DAİMA” bunun için çalışacağız. Ülkemizi daha “çağdaş, daha uygar” bir topluma dönüştürmek için toplumu “sanatsal ama düzeyli sanatsal üretim” ile aydınlatmaya çalışacağız. Eserdeki “SARI ZEYBEK” türküsü “Simgesel” olarak kullanılmış olup, ATA’mızın “yiğit, mert, dürüst, toplumun refahını kendi refahından önce gören” kişiliğini simgelediği fikri ile bu ezginin “çoksesleme” yapısı içinde yer alması uygun görülmüştür. Eserin sonunda, ATA’mızın son nefesini vermeye giden yolun sonunda, onun kalbimizde, aklımızda “Hep ve Daima” yani “SONSUZA KADAR” yaşayacağı duygusunun vurgulamak amacıyla “SARI ZEYBEK” türküsü görkemli bir “FİNAL” yapmaktadır.